Danh bạ web

Vietnam Card

Thẻ mua sắm ưu đãi

Tiếng Việt vietnam-card.com

Dịch vụ thẻ mua sắm ưu đãi giảm giá về giải trí, ẩm thực, cafe, nhà hàng, khách sạn, du lịch, nghỉ dưỡng, nghệ thuật, thời trang và các ấn phẩm tạp chí.