Danh bạ web

Karate UD.com

Câu lạc bộ Suzucho Karatedo

Tiếng Việt karateud.com

Thông tin chi tiết hoạt động của trung tâm: địa điểm, giờ tập, nội dung tập. Chia sẻ các kiến thức karate, kỹ thuật và tài liệu vỏ thuật. Thư viện hình ảnh - clips.