Danh bạ web

Thái Express.vn

Chuỗi nhà hàng

Tiếng Việt thaiexpress.vn (Tiếng Anh)

Phục vụ các món ăn Thái Lan tại Việt Nam được quản lý bởi công ty LKI tại TP. HCMRed Sun tại Hà Nội. Giới thiệu thực đơn, tin khuyến mãi và tin hoạt động của nhà hàng.