Danh bạ web

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Tiếng Việt www.thainguyen.gov.vn

Giới thiệu chung, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Tin tức, sự kiện. Chuyên mục dành cho doanh nghiệp, công dân, du khách. Thông tin về thủ tục hành chính, văn bản pháp luật.