Danh bạ web

T Pharco.com

Sản xuất dược phẩm và thực phẩm chức năng

Tiếng Việt www.tpharco.com (Tiếng Anh)

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và gia công thuốc. Thông tin, hình ảnh sản phẩm và hệ thống phân phối. Địa chỉ liên hệ và phương thức mua hàng. Tin tức - sự kiện.