Danh bạ web

Thành Đông.com.vn

Đầu tư và kinh doanh bất động sản

Tiếng Việt thanhdong.com.vn

Tư vấn đầu tư, kinh doanh, quản lý bất động sản, xây dựng khu đô thị mới, kinh doanh khách sạn, giáo dục, y tế, dịch vụ thương mại. Sàn giao dịch địa ốc, dự án đầu tư. Đối tác tiêu biểu.