Danh bạ web

Đường hoa Nguyễn Huệ.com

Tiếng Việt duonghoanguyenhue.com

Công trình do Công ty Saigon Tourist thực hiện. Hình ảnh đường hoa qua các năm. Phóng sự truyền hình. Chương trình hoạt động, sự kiện tiêu biểu. Đăng ký nhận tin sự kiện.