Danh bạ web

Moveek.com

Cộng đồng phim chiếu rạp

Tiếng Việt moveek.com

Giới thiệu phim mới, lịch chiếu và hệ thống các rạp tại Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng. Thông tin đánh giá phim, tin tức điện ảnh.