Danh bạ web

Cổng Thư viện điện tử Khoa học Kỹ thuật Bạc Liêu

Tiếng Việt thuvienkhktbl.vn

Trực thuộc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu. Danh sách các thư viện, đơn vị trực thuộc, danh mục tài liệu số. Hướng dẫn tra cứu OPAC. Bản tin khoa học kỹ thuật.