Danh bạ web

Đông Tây Medic.com

Phòng khám

Tiếng Việt dongtaymedic.com

Cung cấp dịch vụ tư vấn, khám điều trị bệnh theo phương pháp Đông Tây y kết hợp. Thông tin y dược. Hoạt động xã hội.