Danh bạ web

Parallels.com

Ảo hóa và giải pháp tự động hóa (en)

Tiếng Anh www.parallels.com

Nhà cùng cấp giải pháp và phát triển các sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực ảo hóa và tự động hóa. Thông tin giới thiệu các sản phẩm và giải pháp. Hỗ trợ kỹ thuật. Tải về dùng thử phần mềm.

Categories:

Phần mềm
Công ty
Mỹ