Danh bạ web

vozForums.com

Diễn đàn công nghệ

Tiếng Việt vozforums.com

Cộng đồng công nghệ trực tuyến. Chia sẻ, thảo luận thông tin, kinh nghiệm, kiến thức về điện thoại di động, pda, máy tính, máy ảnh, sản phẩm công nghệ khác. Mục giao lưu doanh nghiệp - người dùng, khu vui chơi giản trị, thương mại - mua bán.