Danh bạ web

Google Play

Kho ứng dụng di động

Tiếng Việt https://play.google.com/store

Hệ thống chia sẻ, bán các ứng dụng và trò chơi trên thiết bị Android. Được tạo thành từ ba kho ứng dụng trực tuyến: Android Market, Google Music và Google eBookstore. Hỗ trợ tải về ứng dụng, game, sách, nhạc, phim.