Danh bạ web

Chuyên trang về Sách của Vnexpress Giải trí

Tiếng Việt giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach

Trang đọc thơ, văn, truyện ngắn, tiểu thuyết và ký trực tuyến của Vnexpress Giải trí. Điểm sách hay mới xuất bản và tin tức làng văn.