Danh bạ web

Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking (en)

Tiếng Anh www.smbc.co.jp/global

Trang thông tin chính thức về tổ chức, năng lực kinh doanh, dịch vụ - sản phẩm ngân hàng và hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch tại các khu vực. Giới thiệu và hướng dẫn đăng ký sử dụng các dịch vụ tài chính, vay vốn, tiền gửi... Tin tức và sự kiện hoạt động.