Danh bạ web

Sumitomo Corporation

Tập đoàn công nghiệp tài chính (en)

Tiếng Anh www.sumitomocorp.co.jp/english

Trang thông tin chính thức của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản). Giới thiệu về năng lực, lĩnh vực hoạt động, hệ thống chi nhánh, đối tác trên toàn cầu và tại Việt Nam. Tin tức hoạt động và báo cáo hoạt động kinh doanh.