Danh bạ web

Miss Universe.com

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ

Tiếng Anh missuniverse.com

Giới thiệu tổng quan về cuộc thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn Vũ trên thế giới và thông tin, hình ảnh các thí sinh đại diện của nhiều quốc gia.