Danh bạ web

Yoga Hà Nội.com.vn

Tiếng Việt www.yogahanoi.com.vn

Giới thiệu câu lạc bộ Yoga Unesco Hà Nội tạo quận Hoàn Kiếm và thông tin lịch học. Hướng dẫn các bài tập Yoga cơ bản.