Danh bạ web

Mobile Việt Nam.vn

Triển lãm - Hội nghị Quốc tế Mobile Vietnam

Tiếng Việt www.mobilevietnam.vn

Trang thông tin, tin tức và hình ảnh về các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chương trình Triển lãm và Hội nghị. Hướng dẫn và quy định đăng ký tham dự dành cho tổ chức, doanh nghiệp. Danh sách đơn vị tài trợ. Gửi thông tin đăng ký tham dự trực tuyến.