Danh bạ web

Kay.vn

Phiếu mua hàng giảm giá

Tiếng Việt kay.vn

Sàn giao dịch mua chung theo nhóm để hưởng ưu đãi giảm giá: dịch vụ, du lịch và mua sắm. Danh mục deal mới. Thông tin giao dịch, thanh toán và đổi trả hàng.