Danh bạ web

Trang thông tin Giấy Phép Lái Xe

Tiếng Việt gplx.gov.vn

Cung cấp thông tin về các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch, sát hạch viên, thủ tục hành chính về giấy phép lái xe. Hướng dẫn tra cứu thông tin giấy phép lái xe trực tuyến và qua tin nhắn.