Danh bạ web

GetFit.vn

Trung tâm thẩm mỹ và yoga

Tiếng Việt www.getfit.vn

Tổ chức các lớp thể dục thể hình, thẩm mỹ và yoga. Giới thiệu hệ thống không gian phòng tập và thời khóa biểu. Chuyên mục tin tức làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Đăng ký lớp học trực tuyến