Danh bạ web

Hội nhà văn TP. Cần Thơ

Tiếng Việt nhavancantho.vnweblogs.com

Nơi giao lưu, sinh hoạt các nhà văn, nhà thơ và những người yêu văn học nghệ thuật TP. Cần Thơ. Giới thiệu các sáng tác thơ, văn xuôi, văn nghệ dân gian, thơ phổ nhạc, lý luận phê bình, ca cổ chuyển thể và các tác phẩm mới.