Danh bạ web

Vinaconex.com.vn

Xây dựng và đầu tư công nghiệp

Tiếng Việt www.vinaconex.com.vn (Tiếng Anh)

Tổng công ty và các đơn vị thành viên, dự án đầu tư, công trình thi công. Lĩnh vực hoạt động: kinh doanh bất động sản, xây lắp công trình, sản xuất công nghiệp và VLXD, tư vấn thiết kế, xuất khẩu lao động, đầu tư tài chính.