Danh bạ web

CLB Thơ Hoa Trúc

Tiếng Việt hoatruc.vnweblogs.com

Trang blog của CLB thơ Hoa Trúc, thành phố Hải Phòng. Giới thiệu các tác phẩm thơ của hội viên Hoa Trúc, bài viết chuyên đề Đất và người Cầu Tre, các sáng tác thơ của bạn bè. Tin tức sinh hoạt câu lạc bộ.

Categories:

Thơ
Blog
Hải Phòng