Danh bạ web

InFocus.com

Sản xuất thiết bị trình chiếu (en)

Tiếng Anh www.infocus.com

Sản xuất, kinh doanh máy chiếu, thiết bị hội nghị truyền hình cao cấp Mondopad, phụ kiện thiết bị trình chiếu. Tính năng, ưu điểm, ứng dụng sản phẩm. Hỗ trợ kỹ thuật. Mạng lưới đại lý.