Danh bạ web

Ponto Tech.com

Giải pháp CNTT và viễn thông (en)

Tiếng Anh www.pontotech.com

Dịch vụ tích hợp hệ thống thương mại trong lĩnh vực viễn thông, tin học. Tư vấn, thi công mạng, đào tạo kỹ thuật viên. Quy trình thực hiện. Nội dung đào tạo. Danh mục sản phẩm.