Danh bạ web

Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý môi trường

Tiếng Việt sneep.hust.edu.vn (Tiếng Anh)

Trực thuộc trường Đại học Bách Khoa Hà nội, đào tạo cử nhân, kỹ sư và thạc sĩ chuyên ngành kỹ thật hạt nhân và vật lý môi trường. Thông tin nghiên cứu khoa học, hoạt động hợp tác trong và ngoài nước. Tin tuyển sinh và sự kiện của Viện.