Danh bạ web

Hoàn Mỹ.com

Tập đoàn Y khoa

Tiếng Việt hoanmy.com (Tiếng Anh)

Tổng quan về tổ chức, quá trình hình thành phát triển, hệ thống các đơn vị thành viên và lĩnh vực hoạt động. Giới thiệu các dịch vụ khám - chữa bệnh hiện có. Tin tức hoạt động và thư viện y khoa với nội san, tài liệu và tin tức chuyên ngành.