Danh bạ web

Bóng bàn Duy Hưng.com

Tiếng Việt bongbanduyhung.com

Đào tạo các vận động viên bóng bàn và tổ chức các giải bóng bàn nghiệp dư trong nước. Cung cấp thiết bị dụng cụ bóng bàn.