Danh bạ web

VIED.vn

Cục đào tạo với nước ngoài

Tiếng Việt www.vied.vn

Trang tin của Cục Đào tạo với nước ngoài trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổng hợp tin tức về tuyển sinh các khóa học, cung cấp tài liệu & hướng dẫn thủ tục học bổng của nước ngoài. Giới thiệu danh sách đối tác và hoạt động hợp tác.