Danh bạ web

Colab.gov.vn

Trung tâm Lao động ngoài nước

Tiếng Việt www.colab.gov.vn

Trực thuộc Bộ LĐTB&XH, có chức năng tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động đi làm việc và tu nghiệp ở nước ngoài theo hợp đồng. Thông tin các chương trình làm việc, tu nghiệp nước ngoài. Góc hỗ trợ hỏi đáp và thông báo của trung tâm.