Danh bạ web

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Sóc Trăng

Tiếng Việt www.antoanthucpham.soctrang.gov.vn

Trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, thực hiện quản lý nhà nước, thanh tra, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Thông tin hội nghị, hội thảo, thanh kiểm tra, quản lý an toàn và ngộ độc thực phẩm. Hệ thống văn bản, tài liệu, số liệu về an toàn thực phẩm.