Danh bạ web

Trẻ tự kỷ.com

Giáo dục đặc biệt

Tiếng Việt tretuky.com

Câu lạc bộ do các cha mẹ có con tự kỷ kết hợp với một số chuyên gia giáo dục thành lập, mục đích tạo ra một môi trường chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức khoa học về giáo dục đặc biệt cho trẻ tự kỷ. Thông tin chi tiết, hình ảnh các hoạt động của hội và danh bạ các trường học đặc biệt.