Danh bạ web

Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế

Tiếng Việt trt.vn

Tin tức, chuyên đề chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, thể thao - giải trí. Chuyên mục Văn hóa Huế, Festival Huế. Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, chương trình TRT1, TRT2, chương trình phát thanh. Các dịch vụ truyền thông.