Danh bạ web

Sao Kim.com.vn

Quảng bá thương hiệu và thiết kế website

Tiếng Việt www.saokim.com.vn

Cung cấp gói giải pháp thiết kế thương hiệu StartUp, xây dựng, quảng bá tương hiệu, truyền thông trực tuyến... Dịch vụ: nghiên cứu - phân tích thị trường, tư vấn - thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, tài liệu marketing…