Danh bạ web

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Dạy nghề Lục Ngạn

Tiếng Việt ttgdtxdnlucngan.edu.vn

Thông tin hướng nghiệp, dạy nghề, thi cử, tấm gương nhà giáo, học sinh tiêu biểu. Tin tức, sự kiện, hình ảnh hoạt động của trung tâm. Tin giáo dục.