Danh bạ web

TVAd.com.vn

Trung tâm quảng cáo và Dịch vụ truyền hình

Tiếng Việt tvad.com.vn

Bảng giá dịch vụ quảng cáo trên truyền hình Đài truyền hình Việt Nam. Các tin tức truyền hình, xã hội, kinh doanh, văn hóa, biên niên sử...