Danh bạ web

TV Plus.com.vn

Công ty truyền thông

Tiếng Việt www.tvplus.com.vn

Công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, sản xuất chương trình truyền hình và xây dựng thương hiệu. Giới thiệu các chương trình đã thực hiện như: nhà đầu tư tài ba, quả chuông vàng, không gian sống...