Danh bạ web

VAVA.org.vn

Hội Nạn nhân chất độc Da cam

Tiếng Việt www.vava.org.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu về tổ chức Vava thành lập nhằm giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi cho những nạn nhân chất độc da cam. Thông tin hoạt động, phóng sự, pháp luật và thông tin khoa học. Chuyên mục những tấm lòng vàng, lời kêu gọi những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.