Danh bạ web

Nhà phát hành Games VDC-Net2E

Tiếng Việt vdc-net2e.com.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu tổng quan về công ty và hoạt động cung cấp nội dung số trên nền internet và di động. Danh sách các game online đã phát hành. Tin tức hoạt động của công ty và thông báo tuyển dụng.