Danh bạ web

Veam - Motor.com

Sản xuất và lắp ráp xe ô tô

Tiếng Việt veam-motor.com (Tiếng Anh)

Tin bài giới thiệu về tổng công ty và hoạt động của nhà máy ô tô VEAM: sản xuất, lắp ráp các loại xe ben, xe tải, xe chuyên dùng và phụ tùng xe. Danh mục sản phẩm với hình ảnh và thông tin chi tiết. Giới thiệu hệ thống đại lý phân phối. Chính sách đại lý, bán hàng, bảo hành và hỗ trợ khách hàng.