Danh bạ web

Việc làm Việt Nam

Tiếng Việt vieclamvietnam.gov.vn

Trực thuộc Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Có chức năng giúp Trung tâm giới thiệu việc làm quản lý hồ sơ các ứng viên, thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp, cung cấp thông tin về lao động, việc làm trên toàn quốc.