Danh bạ web

Viện Ngôn ngữ học.gov.vn

Tiếng Việt vienngonnguhoc.gov.vn

Trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, chuyên nghiên cứu về lí luận và ứng dụng ngôn ngữ của tiếng Việt, của các ngôn ngữ dân tộc ít người và các ngoại ngữ ở Việt Nam. Giới thiệu thư viện, hoạt động khoa học, đào tạo và thông tin Tạp chí Ngôn ngữ.