Danh bạ web

Tổ chức Triển lãm VCCI

Tiếng Việt www.vietcham-expo.com (Tiếng Anh)

Trang thông tin tổng quan về tổ chức, năng lực hoạt động. Lịch triển lãm và giới thiệu khái quát về các chương trình hội chợ - triển lãm sắp tổ chức. Tin tức sự kiện trong ngành; bản tin VCCI và tin chuyên đề. Chuyên mục hỗ trợ khách hàng. Thông báo tuyển dụng.