Danh bạ web

Vietnam Centre Point

Tổ hợp giáo dục và truyền thông

Tiếng Việt vietnamcentrepoint.edu.vn

Cung cấp các khóa học về kỹ năng nghiệp vụ bán hàng & tiếp thị, xuất bản sách, tạp chí và tổ chức sự kiện; đào tạo Anh ngữ; tư vấn giáo dục. Thông tin học bổng - du học. Tin tức, sự kiện, hình ảnh hoạt động của Trung tâm.