Danh bạ web

Việt Nam Developers.com

Mạng các nhà lập trình (en)

Tiếng Anh vietnamdevelopers.com

Mạng nghề nghiệp dành cho các lập trình viên Việt Nam, cung cấp thông tin cơ hội việc làm, các dự án về lập trình phần mềm, tính năng tạo hồ sơ, làm bài test kiểm tra trình độ trực tuyến.