Danh bạ web

Vietnam Golf Magazine.net

Tạp chí

Tiếng Việt www.vietnamgolfmagazine.net

Thuộc quản lý của Câu lạc bộ Golf Hà Nội. Cập nhật tin tức làng Golf Việt Nam và thế giới. Chuyên đề Golf Focus và Golf Industry. Hướng dẫn chơi golf.