Danh bạ web

Hiệp hội Khách sạn Việt Nam

Tiếng Việt vietnamhotel.org.vn (Tiếng Anh)

Hoạt động với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh khách sạn phát triển bền vững và hiệu quả. Giới thiệu về hiệp hội, các thành viên. Tin tức hoạt động trong ngành du lịch, của Hiệp hội. Thông tin về các khách sạn, địa điểm du lịch tại Việt Nam.