Danh bạ web

Việt Nam Next Top Model

Cuộc thi người mẫu

Tiếng Việt www.vietnamnexttopmodel.com (Tiếng Anh)

Chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm người mẫu Việt Nam. Thông tin, thể lệ tham gia cuộc thi. Nhật ký chương trình. Lịch phát sóng trên truyền hình. Thư viện hình ảnh - video về chương trình. Hỗ trợ đăng ký tham gia.